Sprog og inklusion

maj 17, 2017 3:48 pm
Published by

I det inkluderende arbejde er der altid nye områder at få øje på.

Det jeg har særligt øje på for tiden, er den måde vi taler om børn på: “han hænger i gardinerne”, “hun er sådan en vild pige”, “han har krudt i røven”, “hun går i ét med tapetet”, “han skal holdes i kort snor” eller “hun har hovedet under armen”.

Der kan også være tale om at kategorisere børn som nogen, der er: sårbare, robuste, kærlige, intrigante, dominerende, aggressive, først-fødte, mandags-børn, udadreagerende, usynlige eller bølle-børn.

Den måde vi taler om børn på, farver vores forståelse af dem, og vores forståelse af børn har betydning for børns udviklingsmuligheder.

Så hvis I genkender nogle af disse måder at tale om børn på, er kurset om sprog og inklusion måske noget for jer – læs kursusbeskrivelsen her:

Sproglige dilemmaer i det pædagogiske arbejde

Sproget snyder os!

De fleste af os går rundt og forstår os selv som forholdsvist realistiske mennesker, som forholder sig til ting, mennesker og oplevelser i verden på en rationel og logisk måde. Men vi bliver hele tiden snydt af vores eget sprog. Ikke bare med ord og formuleringer, men helt ned i grammatiske kategoriseringer og metaforer. Sprog er derfor ikke ’bare’ ord, der formidler et indhold, det er også manipulerende, og det former vores tanker og forståelser af verden.

I det inkluderende arbejde bliver vi konstant udfordret på, hvordan vi kan tale om problematikker uden at stigmatisere børn (og forældre) med et udpegende sprogbrug. På den ene side risikerer vi at udpege børn (og forældre) som anderledes ved at tale om vanskeligheder, på den anden side risikerer vi, i vores iver efter at være ikke-stigmatiserende, at miste muligheden for at tale om det, der er svært (for både børn og voksne).

På denne kursusdag skal vi arbejde med at udvikle vores egen sprogbevidsthed, og det gør vi bedst ved at gå helt tæt på vores eget og andres sprog, og ved at udfordre os selv på ’provokerende’ sprog. Vi skal derfor gå på kategori- og metaforjagt, diskutere sprog, analysere sprog, og afprøve vores eget sprogs grænser.

 

Da der skal være tid til at gå helt tæt på medarbejdernes eget sprog, er kurset formet som et 6-timers kursus, med en række øvelser, hvor man arbejder med eget sprog.

Hvis du er i interesseret, så kontakt mig gerne på tine@bassefisker.dk eller på 22 40 84 24