Diagnoser og fællesskabende didaktik

maj 17, 2017 3:08 pm
Published by

I Sorø arbejder de efter 10 pædagogiske pejlemærker, som de har bedt fagfolk med forskellig baggrund om at forholde sig til.

Det har vi gjort på forskellig vis, og det giver god mening, fordi arbejdet med inklusion, børn i vanskeligheder, børn med særlige behov og alle børns deltagelse i fællesskaber kræver mange vinkler og perspektiver.

Min film kan ses her:

Alle filmene er tilgængelige på UVMs side: Fælles fodslag i arbejdet for stærke børnefællesskaber