Categories for kursus


Sprog og inklusion

I det inkluderende arbejde er der altid nye områder at få øje på.

Det jeg har særligt øje på for tiden, er den måde vi taler om børn på: “han hænger i gardinerne”, “hun er sådan en vild pige”, “han har krudt i røven”, “hun går i ét med tapetet”, “han skal holdes i kort snor” eller “hun har hovedet under armen”.

Der kan også være tale om at kategorisere børn som nogen, der er: sårbare, robuste, kærlige, intrigante, dominerende, aggressive, først-fødte, mandags-børn, udadreagerende, usynlige eller bølle-børn.

Den måde vi taler om børn på, farver vores forståelse af dem, og vores forståelse af børn har betydning for børns udviklingsmuligheder.

Så hvis I genkender nogle af disse måder at tale om børn på, er kurset om sprog og inklusion måske noget for jer – læs kursusbeskrivelsen her:

Læs mere