Categories for inkluderende pædagogik


Diagnoser og fællesskabende didaktik

I Sorø arbejder de efter 10 pædagogiske pejlemærker, som de har bedt fagfolk med forskellig baggrund om at forholde sig til.

Det har vi gjort på forskellig vis, og det giver god mening, fordi arbejdet med inklusion, børn i vanskeligheder, børn med særlige behov og alle børns deltagelse i fællesskaber kræver mange vinkler og perspektiver.

Min film kan ses her:

Alle filmene er tilgængelige på UVMs side: Fælles fodslag i arbejdet for stærke børnefællesskaber

 


Sprog og inklusion

Det inkluderende arbejde, og den måde vi taler om det på, er tæt forbundet. De fleste af os går rundt i verden, og forstår os selv som forholdsvist realistiske mennesker, som forholder sig til ting, mennesker og oplevelser i verden på en rationel og logisk måde. Men sproget snyder os konstant. Ikke bare med ord og formuleringer, men helt ned i grammatiske kategoriseringer. Særligt i det inkluderende arbejde, er vi nød til at være på vagt. På den ene side skal vi være på vagt overfor at stigmatisere børn, ved at have et udpegende sprogbrug. På den anden side, risikerer vi, i vores iver efter at være ikke-stigmatiserende, at miste muligheden for at tale om det, der er svært (for både børn og voksne).Det er derfor dilemmafyldt farvand vi bevæger os i og der er grund til at kikke nærmere på sammenhængen mellem sprog og inklusion.

Læs mere